dam Image
TÜKETİM, EMİSYON VE KİRLİLİĞE YÖNELİK YASAL TEST YÖNTEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK.

GÜNLÜK KULLANIMLA DAHA FAZLA İLİŞKİLİ. DAHA AZ BELİRSİZLİK.

1992’de Yeni Avrupa Sürüş Döngüsü (kısaca NEDC) yürürlüğe girdi. O tarihten itibaren bu prosedür otomobillerin yakıt tüketimi ve emisyon değerlerinin belirlenmesinde kullanıldı. Ancak bu laboratuvar testi koşullarının gerçekçi tüketim ve emisyon değerlerinin belirlenmesinde her zaman bazı dezavantajları bulunuyordu.

Bu sebeple 2018 sonbaharında WLTP (Hafif Otomobiller için Dünya Çapında Uyumlu Test Prosedürü) adı verilen yeni bir sürüş döngüsü adım adım NEDC’nin yerini alıyor.

Bu laboratuvar testi aynı zamanda kirliliğe neden olan maddeleri doğrudan yolda ölçen, RDE (Gerçek Sürüş Emisyonu) adlı bir emisyon testiyle de tamamlanıyor.

NEDC’DEN WLTP’YE.

DAHA GERÇEKÇİ TEST KOŞULLARI SAYESİNDE DAHA GERÇEKÇİ TÜKETİM VE EMİSYON DEĞERLERİ. WLTP egzoz emisyonu ve yakıt tüketimini rakamlarını belirlemek üzere tüm otomobil üreticileri için yasal bağlayıcılığı olan yeni bir test prosedürüdür. Test koşullarını gerçek dünya koşullarına yaklaştıran WLTP çok daha yakın değerler sunacak. Yeniden tanımlanan, önemli ölçüde daha yüksek test hızlarının yanı sıra değişikliklerden biri de daha uzun test süresi 20 dakika yerine 30 dakika).

CO2 emisyonu açısından daha hassas bir belirleme gerçekleştirmek amacıyla yeni test prosedürü daha önce olduğu gibi yalnızca standart donanım seçeneklerinin yanında otomobile ait özel donanım seçeneklerini de içerecek. Bu durum otomobilin her tipi için donanım seçeneklerine bağlı olarak mümkün olan en düşük ve en yüksek standart tüketim değeri olmak üzere iki değer ortaya çıkaracak.

Özel otomobil konfigürasyonu durumunda bağımsız standart değerler doğrudan belirtilir.

WLTP sayesinde, gelecekte otomobilin tüketimini ve CO2 emisyonunu daha iyi değerlendirebileceksiniz. Bu değerler öncekinden daha gerçekçi olarak ölçüleceği için, içten yanmalı motora sahip otomobillerin daha yüksek tüketim ve CO2 rakamlarına sahip olması beklenebilir. Elektrikli otomobillerde ise elektrikli menzil kısalacak.

MINI şimdiden yeni test prosedürüne geçiş için çalışmalarını sürdürüyor ve yeni otomobiller, yeni motor versiyonları veya teknik revizyonlarla adım adım ürün portföyünü hazırlıyor. Böylece BMW Group’un tüm filosu için eksiksiz bir WLTP uyumu sağlanabilecek. 

Eylül 2018’den itibaren AB’deki tüm otomobil üreticilerinin yanı sıra İsviçre ve Türkiye yasal olarak yalnızca WLTP prosedürüne göre test edilmiş otomobiller üretmekle yükümlü olacak. Pazarlardaki geçiş ilgili ulusal mevzuata bağlı olacaktır. Ancak Aralık 2020 itibariyle otomobillerin onayına yönelik AB mevzuatını benimseyen tüm ülkeler, bütün otomobiller için WLTP değerlerini belirtmelidir.

“Yeni test laboratuvar ölçümlerinin bir otomobilin yol performansını daha iyi yansıtmasını mümkün kılacak.”*
     

– Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği

 

WLTP - NEDC KARŞILAŞTIRMASI.

Bunlar eski ve yeni test prosedürleri arasındaki belirli farklardır.

Test koşulları
NEDC
WLTP
Test süresi
20 dk.
30 dk.
Test mesafesi
11 km
23,5 km
Hareketsiz olarak geçen süre
25%
13%
Test aşamaları
Şehir içi/Şehir dışı, (ortalama)
Düşük, Orta, Yüksek, Çok yüksek, (Ortalama); (ek olarak elektrikli ve plug-in hibrit motorlu otomobiller için “Şehir”)
Hız
Ortalama: 34 km/sa Maksimum: 120 km/sa Ortalama: 46,6 km/sa Maksimum: 131 km/sa
Sıcaklık
20–30° C Soğuk motor çalıştırma 14° C (23° C’de test edilmiş 14° C için düzeltilmiştir) Soğuk motor çalıştırma
Özel donanım seçenekleri
Dikkate alınmaz
Tüm donanım seçenekleri aerodinamik, ağırlık ve yuvarlanma direnci açısından dikkate alınır.

GERÇEK SÜRÜŞ EMİSYONU.

KİRLİLİĞE NEDEN OLAN MADDE RAKAMLARININ YOLDA SINIRLANMASI.

WLTP’ye ek olarak Eylül 2018’den itibaren RDE (Gerçek Sürüş Emisyonu) de tüm otomobil üreticileri için zorunlu hale gelecek. Bu RDE testlerinde partikül maddeler ve nitrojen oksit (NOx) gibi kirliliğe neden olan emisyonlar doğrudan yolda ölçülüyor. Bu yöntem günlük sürüş sırasında beklenebilecek ortalama emisyon değerlerini belirliyor.

 

Kirliliğe neden olan bu değerlerin daha da azaltılması amacıyla MINI, modellerinin egzoz emisyonunu azaltmak üzere çeşitli teknolojilerden yararlanır. Bunlar arasında SCR (Seçici Katalitik İndirgeme) özelliğiyle birlikte BluePerformance ile dizel otomobiller için partikül filtresinin yanı sıra benzinli otomobiller için de partikül filtresi yer alır. MINI böylece 2018 sonbaharından itibaren tüm yeni otomobiller için zorunlu olan EU6c egzoz emisyonu standardının en düşük eşik sınır değeriyle uyumlu hale gelebiliyor. EU6c egzoz emisyon standardı EU6b’ye kıyasla benzinli otomobiller için daha düşük limitler belirliyor. Aynı limitler dizel motorlu otomobiller için hem EU6b hem de EU6c dahilinde geçerlidir.

AB EGZOZ EMİSYON STANDARDI.

dam Image

DEĞERLERİN DÜŞMESİYLE ARTAN ZORLUKLAR.

AB egzoz emisyonu standardı AB dahilinde nitrojen oksit ve parçacıklı maddeler gibi egzoz emisyonlarına yönelik geçerli limitleri belirler. Limitler motor ve otomobil tipine göre değişiklik gösterir. İklimin korunması ve hava kalitesi için limitler artırılarak daha da güçlendirilmiştir. Bu durum otomobil üreticilerine yeni zorluklar getirmektedir.

SORULARINIZ. YANITLARIMIZ.

WLTP NEDİR?

WLTP, “Hafif Otomobiller için Dünya Çapında Uyumlu Test Prosedürü” ifadesinin kısaltmasıdır. 

Otomobillerin yakıt tüketimi ve CO2 emisyon değerlerinin daha gerçekçi şekilde belirlenmesi amacıyla Eylül 2018’den itibaren tüm otomobiller için yasal bağlayıcılığı olacak yeni bir test prosedürünü içerir. WLTP kademeli olarak daha önce yürürlükte olan NEDC prosedürünün yerini alacaktır. 

> Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz

 

WLTP SÜRÜŞ DÖNGÜSÜ NEDİR?

Bir otomobilin tüketimi ve emisyonu sürüş stiline bağlıdır. Bu nedenle tüm dünyada WLTP için sürüş verileri toplanmıştır. Bu veriler, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere 4 örnek aşamanın belirlenmesi için kullanıldı. Bu aşamaların her biri günlük sürüş stiline uygun durumları ifade eden farklı hızlanma, fren ve durma yoğunluklarına sahiptir. Bu aşamaların ortalaması sürüş döngüsünün ortaya çıkmasını mümkün kılar.

MINI YENİ WLTP PROSEDÜRÜNÜ NASIL ELE ALIYOR?

MINI şimdiden yeni test prosedürüne geçiş için çalışmalarını sürdürüyor ve yeni otomobiller, yeni motor versiyonları veya teknik revizyonlarla adım adım ürün portföyünü hazırlıyor. Böylece BMW Group’un tüm filosu için eksiksiz bir WLTP uyumu sağlanabilecek.

WLTP ORTALAMASI BENİM İÇİN NE İFADE EDİYOR?

WLTP sayesinde belki orta seviyede olan bir otomobilin yakıt tüketimi ve CO2 emisyonunun ne kadar yüksek olduğunu değerlendirmek üzere daha iyi bir yönteme sahip olacaksınız. Aynı zamanda daha gerçekçi değerler içten motorlu otomobiller için daha yüksek tüketim ve CO2 değerleri, elektrikli otomobiller için de daha düşük elektrikli kullanım menzili anlamına geliyor (plug-in hibrit otomobiller dahil). 
> Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz

RDE NEDİR?

RDE, “Gerçek Sürüş Emisyonu” ifadesinin kısaltmasıdır. Bu nitrojen oksit ve parçacık sayısı gibi kirliliğe neden olan maddelerin belirlenmesine yönelik yeni bir prosedürdür. En önemli özelliği ölçümün laboratuvar yerine gerçek sürüş koşulları altında yolda gerçekleştirilmesidir. Taşınır Emisyon Ölçüm Sistemi (kısaca PEMS) adlı bir cihaz bu amaçla test otomobilinin egzozuna takılır. 

> Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz

EU6 NEDİR?

Euro 6 kirliliğe neden olan maddelere yönelik mevcut egzoz emisyonu standardının adıdır. Parçacık sayısı ve nitrojen oksit emisyonu açısından EU5’e göre daha düşük maksimum değerleri tanımlar. Sonbahar 2018’den itibaren EU6c emisyon standardı zorunlu olacak ve EU6b’ye kıyasla benzinli motora sahip otomobillerde parçacık sayısı içeriği açısından daha düşük limitler getirecek. Aynı eşik limit değerleri dizel motorlu otomobiller için hem EU6b hem de EU6c dahilinde geçerlidir.

SEÇİCİ KATALİTİK İNDİRGEME (SCR) NE ANLAMA GELİYOR?

Böylece otomobilin egzoz emisyonu değerleri dizel motora beslenen AdBlue adı verilen sıvı amonyakla daha da azaltılabilir. Bu madde nitrojen oksitle etkileşime girerek uygun şekilde indirger. Geriye su, nitrojen ve CO2 kalır.

BLUEPERFORMANCE NEDİR?

MINI, otomobillerinin nitrojen oksit emisyonunu daha da azaltmak üzere BluePerformance teknolojisini kullanır. Bu teknoloji dizel motorun emisyon performansının daha da iyileştirilmesini sağlar. Dizel partikül filtresi ve NOx saklama katalitik konvertörüne ek olarak bazı modellerde yer alan AdBlue enjeksiyon özellikli SCR katalitik konvertör (SCR = Seçici Katalitik İndirgeme) egzoz gazında bulunan nitrojen oksit miktarında önemli bir azalmayı garanti eder.

PARTİKÜL FİLTRESİ NEDİR?

Partikül filtresi dizel motorlarda ve kısa süre önce benzinli motorlarda da kullanılan, parçacıklı maddeleri azaltmaya yönelik bir önlemdir.