dam Image dam Image

Katılım Koşulları

1. Kampanya 07.06.2017 (00:01)- 30.06.2017 (23:59) tarihleri arasında Borusan Otomotiv İth. Ve Dağıtım A.Ş. (BORUSAN) tarafından Milli Piyango İdaresi’nin 30.05.2017 tarih ve 24951361-255.05.02/1374-3277 sayılı yazısıyla izin kapsamı dışında düzenlenmektedir.

2. Kampanya süresince katılımcılar, hafta sonu hayalini maksimum 1 dakika uzunluğundaki bir videoda anlatmalı ve hafta sonu hayalini anlattıkları videoyu #HayalinHikayenOlsun hashtag’i ile Instagram üzerinden paylaşarak kampanyaya katılacaklardır. 

3. Instagram Story özelliği ile paylaşılan videolar kabul edilmeyecektir.

4. Kampanyaya katılmak için kullanıcıların MINI Türkiye Instagram sayfasını (instagram.com/miniturkiye) takip etmeleri gerekmektedir. Sayfayı takip etmeyen kişilerin katılımları geçersiz sayılır.

5. Katılımcıların video paylaşımı sırasında mutlaka #HayalinHikayenOlsun hashtag’ini kullanmaları gerekmektedir.

6. Katılımcılar tarafından yapılan paylaşımlar, yukarıda tarif edilen kriterlere göre değerlendirilecek ve yarışmanın kazananı, şartların tümüne uyan katılımlar arasından, MINI Türkiye jürisi tarafından 06.07.2017 tarihinde hashtag’in ana fikrine uygunluk, estetik, yaratıcılık vb. unsurlarına göre değerlendirilecektir. Değerlendirme tamamlanıp kazanan talihli ilan edilinceye kadar yapılan paylaşımın kaldırılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde katılımcının kampanyadan çekilmiş olduğu var sayılacaktır.

7. Katılımcıların Instagram hesapları kampanya sonuçlarının açıklanmasından sonraki 3 günlük sürenin sonuna kadar herkese açık olmalıdır.

8. Değerlendirme sonunda 1 kişiye 4 günlüğüne 1 adet MINI Countryman otomobil tahsis etme ( Trafik ve kasko sigortaları, otomobilin üzerinde monte edilmiş halde bulunan ve 2 kişinin konaklamasına uygun çadır ve Taşıt Tanıma Sistemi üzerinden sağlanacak yakıt masrafları ile HGS geçişleri dahildir. Belirtilmeyen diğer her türlü masraflar dahil değildir)  ikramiyesi verilecektir. 

9. Değerlendirme sonunda biri asıl, diğer ikisi yedek olmak üzere üç talihli belirlenecek olup; bu kimseler, 06.07.2017 tarihinde www.mini.com.tr  ve http://instagram.com/miniturkiye internet sitelerinde duyurulacaktır. Ayrıca asıl talihlinin instagram hesabına mesaj(Direct Message) gönderilecek  olup; en geç 72 saat içinde „Katılmak istiyorum„ şeklinde koşulsuz bir cevap vermesi ve talep edilecek iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak paylaşması gerekir. Talihlinin bu süre içinde „Katılmak istemiyorum“ şeklinde bir cevap vermesi veya kendisine gönderilen mesajı bu süre içinde cevapsız bırakması halinde, asıl talihli bu hakkını kaybediyor olacak ve 1.yedek talihli ile temasa geçilecektir. Bu kez 1.Yedek talihlinin instagram hesabına mesaj(Direct Message)  gönderilecek olup; en geç 72 saat içinde „Katılmak istiyorum„ şeklinde koşulsuz bir cevap vermesi ve talep edilecek iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak paylaşması gerekir. 1.yedek talihlinin bu süre içinde „Katılmak istemiyorum“ şeklinde bir cevap vermesi veya kendisine gönderilen mesajı bu süre içinde cevapsız bırakması halinde, 1.yedek talihli bu hakkını kaybediyor olacak ve 2.yedek talihli ile temasa geçilecektir. Bu durumda 1.yedek talihli için takip edilen prosedür 2.yedek talihli yönünden de aynen uygulanacak ve süreç sonlandırılacaktır. 

10. Talihliler, otomobili, ancak 9 Temmuz 2017 -9 Ağustos 2017  tarihleri arasındaki herhangi bir 4 günlük süre için teslim alabileceklerdir. Aracın teslim alınacağı tarihin önceden BORUSAN’a bildirilmesi zorunludur. Otomobilin teslim alım tarihi, asıl talihli yönünden en erken 9 Temmuz iken; yedek talihliler yönünden gönderilecek mesaja verilecek cevaba göre 1.yedek talihli için en erken 12Temmuz; 2.yedek talihli için ise en erken 15 Temmuz olabilecektir. Araç teslimatı çalışma günlerinde ve mesai saatleri içinde gerçekleştirilebilecektir.

11. Kazanan kişiler, isimlerinin uygulama aracılığıyla kamuoyuna açıklanmasını kabul etmiş olur.

12. Kampanyaya isteyen herkes katılabilir. Katılım için ticari bir koşul aranmamaktadır.

13. Kampanyaya BORUSAN ve ilgili ajansların çalışanları ile 23 yaşından küçükler ve yurt dışında yaşayanlar katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez. BORUSAN’IN bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

14. Yarışmaya katılan herkesin en az 5 yıllık ehliyeti olmalı ve bu süre içinde herhangi bir şekilde ehliyetin geri alınması veya ehliyetine el konulması gibi bir yaptırıma muhatap olmaması ve trafik ceza puanının bulunmaması gerekmektedir.

15. Kazanılan ödül değiştirilemez, devredilemez veya nakde dönüştürülemez.

16. İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV dışında, diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.

17. Genel ahlak ve adaba aykırı, cinsel istismar, terör vb. içerikli katılımlar değerlendirme dışı tutularak kayıtlardan çıkarılacaktır.

18. BORUSAN, kampanyaya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb...) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

19. Yarışmaya sadece bireysel kullanıcılar katılabilir. Bir kurum, kuruluş, topluluk ya da internet sitesi adına/adıyla kampanyaya katılan kullanıcılar ödül kazanamaz ve kesinlikle hak iddia edemezler.

20. Kampanyaya yurt dışından katılımda bulunanlar, ödül kazanamazlar.

21. Yarışma sonunda kazanan kişilerle katılım yapılan uygulama üzerinden direkt mesaj yoluyla iletişime geçilecektir. Bu mesajda kazanandan istenecek bilgilerin eksik veya yanlış olması nedeniyle yaşanacak olan aksaklıklardan BORUSAN sorumlu tutulamaz.

22. BORUSAN tarafından gönderilebilecek herhangi bir epostanın/mesajın/özel mesajın kazananlar tarafından herhangi bir şekilde alınamaması durumunda BORUSAN hiç bir sorumluluk kabul etmez.

23. Ödül kazanma şansı yakalayan asil kişi mutlaka iletişim bilgilerini eksiksiz şekilde paylaşmalıdır. Aksi takdirde asil talihli haklarını kaybederler.

24. Katılımcılar, yukarıda belirtilen ödülü kazananın ilan edileceği tarihin, ödül kazanana haber verilecek tarihin ve ödül kazanan asil kişinin başvuru tarihinin, gerek duyulduğu takdirde BORUSAN tarafından değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılırlar.

25. Katılımcı, kendisinden başka hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını ya da yayın haklarını ihlal eden, fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde korunan hiçbir bilgi veya görsel materyali iletemez. Yasal yükümlülük doğuran durumlarda, fotoğrafı yükleyen/gönderen; her türlü bilgiyi/belgeyi paylaşan kişi/kişiler münhasıran sorumlu olacaklarını ve BORUSAN’IN bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul ederler.

26. Katılımcılar, kampanya kapsamında verdiği kişisel bilgilerin, görüşlerin ve materyallerin BORUSAN tarafından kayıt ve muhafaza edilmesine, bilgi, görüş ve fikirlerin tamamının ya da bunlardan BORUSAN’IN seçeceği bir kısmının aynen ya de değiştirilmek suretiyle BORUSAN’IN dilediği şekilde kullanmasına ya da kullanmamasına muvafakat ettiklerini ve bunlara itiraz etmeyeceklerini ve bunun karşılığında her ne ad altında olursa olsun hiçbir bedel ve karşılık talep etmeyeceklerini, kesin olarak ve geriye dönülemez surette kabul ve taahhüt ederler.

27. Katılımcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran katılımcıyı bağlayacaktır.

28. Katılımcılar yarışmaya diledikleri kadar video ile katılabilirler. Ancak her katılımcı yalnızca bir paylaşımı ile ödül kazanabilecektir.

29. Uygulamada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların belirlenmesi durumunda bu katılımcı ödüle hak kazanamayacak olup, BORUSAN’IN yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkı saklıdır.

30. Değerlendirme sonunda 4 günlük kullanım için teslim edilecek araç, ancak Türkiye sınırları içinde kullanılabilir. Aracın yurt dışına çıkarılmasına hiçbir şekilde izin verilmez.

31. İstanbul dışından kazanacak talihlinin İstanbul’a kadar ulaşımına ilişkin gider ve her türlü sorumluluk talihlinin sorumluluğundadır.

32. Otomobil, talihliye İstanbul’da faaliyet gösteren Borusan Otomotiv MINI Yetkili Satıcılarından herhangi birinde teslim edilecek ve yine talihliden İstanbul’daki Borusan Otomotiv MINI Yetkili Satıcılarından herhangi birinde teslim alınacaktır. İlgili yetkili satıcının seçimi ve belirlenmesi yetkisi  BORUSAN’a aittir. Otomobil, kullanım süresi sonunda herhangi bir ihtar veya bildirime gerek olmaksızın iade ve teslim edilecektir. Aksi taktirde iadede gecikilen her saat için kiralama bedeli uygulanabilecektir. 

33. Otomobil, talihlinin kendisine teslim edilir ve 4 günlük süre boyunca sadece talihli tarafından kullanılabilir. Talihliden farklı bir kişinin otomobili kullanması yasaktır. Bu kuralın ihlali halinde BORUSAN, 4 günlük süreden önce de istediği zaman otomobili geri isteyebilir ve alabilir. Ayrıca bu tür bir ihlalden doğacak her türlü hukuki sonuç kişinin sorumluluğundadır.

34. Talihlinin kullanımına verilecek otomobil taşıt tanıma sistemli olup; kullanım süresince ihtiyaç duyulacak yakıt, bu sisteme üye olan SHELL benzin istasyonlarından temin edilebilecektir. Nakit veya kredi kartı ile veya başka bir yakıt sağlayıcı firmadan temin edilen yakıt giderleri BORUSAN’dan talep edilemez. Diğer her türlü kullanım ücreti talihliye ait olacaktır.

35. Otomobil, üzerinde monte edilmiş kapalı vaziyetteki 2 kişilik çadırla birlikte teslim edilecek olup; çadır açık halde iken otomobilin trafiğe açık veya kapalı alanda kullanılması kesinlikle yasaktır. Aksi taktirde tüm ceza sorumluluğu talihliye ait olacaktır. Üzerinki kapalı çadırla trafikte seyir edecek otomobil için  tavsiye edilen maksimum hız sınırı 100 km/h.’dir ve 130 km/h hızın üzerine çıkıldığı takdirde çadır raylarındaki bağlantı noktaları zarar görecektir. Çadırda konaklamaktan kaynaklanabilecek her türlü risk ve sonuç Talihli’ye aittir. Talihli, çadırda sağlık durumunun çadırda konaklamaya uygun olup olmadığını belirlemeli ve buna uygun hareket etmelidir. BORUSAN, bu konuda bir sorumluluk kabul etmez.

36. Yarışmayı kazanan kişiye otomobil teslim edilirken taşıt kullanım sözleşmesi imzalatılacak ve  ehliyet fotokopisi alınacaktır. Talihli, otomobili anılan sözleşmede öngörülen hükümlere uygun kullanacağını kabul etmiş sayılacaktır.

37. Aracın talihliye teslim edilmesi ile birlikte işleten sorumluluğu ile her türlü trafik cezaları, HGS dışındaki yol geçiş ücretleri ve otopark ücretleri ile aracın kullanılması sonucu meydana gelebilecek her türlü kaza veya zarar sorumluluğu kullanıcıya ait olacaktır. Araç için temin edilecek Sigorta kapsamı dışında kalan veya Sigorta şirketince karşılanmayan zararlardan talihli sorumlu olacaktır. 

38. Yarışmaya katılanlar, Katılım Koşulları’nı kabul etmiş sayılırlar.